4893037047185408 Chill Top Mall 中國移動香港$50增值券 [5張一套] China Mobile 中國移動面值 $50 增值券,5張一套 (不設散賣)。 **增值券有效期至: 2022年6 月30日 **本產品建議使用以下送貨方式: [一] 到自提點親身取貨; 或 [二] 平郵方式寄出, 郵寄風險由買家承擔。 Product #: chilltop-中國移動香港$50增值券 [5張一套] 2022-12-06 Regular price: $HKD$250.0 Available from: Chill Top MallIn stock