6640580933320704 Chill Top Mall 韓國直送兒童人氣品牌NAEIAE 凍乾水果片 - K2102286 100% Made in Korea嘅韓國人氣品牌NAEIAE, 佢哋製造嘅兒童食物都有HACCP認證, 而且大部分都有"有機加工食物認證"證書添, 就好似呢隻"凍乾水果片"咁,又係其中一種啦‼️ 錫曬小朋友嘅家長, 你哋仲唔嚟掃貨⁉️ 🔴 採用韓國本土種植嘅新鮮水果, 以特殊冷凍乾燥技術,將水果原片原粒咁凍乾, Product #: chilltop-韓國直送兒童人氣品牌NAEIAE 凍乾水果片 - K2102286 2022-12-06 Regular price: $HKD$43.0 Available from: Chill Top MallIn stock