5117952565313536
Do! Re! Mi! 全實木拇指琴 - C2012211 要發掘小朋友嘅音樂天份,唔洗吓吓都買個"Y"字頭嘅琴俾佢,可先買呢個拇指琴俾佢試吓。 🔴 礦石金屬琴鍵附有激光絲印音標,令小朋友容易學習,提高佢哋嘅興趣,家長從而發掘小朋友嘅音樂天份。 🔴 套裝附送: 調音槌、護理抺布、手指護套、易學音標貼紙、定位魔術貼 🔴 拇指琴聲音悦耳,令小朋友真正感受音樂真蹄✌🏻 🔴 附 Product #: chilltop-Do! Re! Mi! 全實木拇指琴 - C2012211 2024-05-29 Regular price: $HKD$128.0 Available from: Chill Top MallIn stock